Matte Luster Iris Custard 5/16mm Czech Daggers 1 strand approx. 50pcs

Matte Luster Iris Custard 5/16mm Czech Dagger Beads 1 strand approx. 50pcs