11/o Metallic Iris Brown Toho Demi Round Bead

These beads weigh approximately 8 grams.